(022) 00 22 44

ACORD DE LICENŢĂ

pentru PLATFORMA ONLINE, - ELEMENTO

În continuare prin sintagma PROGRAM/SOFTWARE se înţelege: PLATFORMA ONLINE www.elemento.md, CONT DE UTLIZATOR ONLINE.

Se certifică folosirea - programului ELEMENTO în concordanţă cu prezentul ACORD DE LICENŢĂ.

UTILIZÂND ÎN ORICE FEL PROGRAMUL ELEMENTO, DEMONSTRAŢI ÎNŢELEGEREA ŞI ACCEPTAREA ÎN TOTALITATE, ÎN MOD NECONDIŢIONAT A CONDIŢIILOR ACESTUI ACORD DE LICENŢĂ.

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII NU CREAŢI CONT DE UTILIZATOR ELEMENTO.

PRODUS SOFTWARE: obiectul acestui acord, produs software/platformă online şi orice element care însoţeşte (incluzând documentaţia sau manual) grupat ca o unitate or ca si o selecție de component sau orice cheie de autorizare or parola.

Aceasta este o LICENŢĂ DE UTILIZARE (şi nu un contract de vânzare) intre Dumneavoastră, ca si "Utilizator Final" (End-User) și DUCONT SERVICE SRL în calitate de producător şi distribuitor a ELEMENTO.

Acest Acord de Licenţă este o înţelegere legală între dumneavoastră (utilizator final - persoană fizică sau juridică) şi DUCONT SERVICE SRL în calitate de producător şi distribuitor a ELEMENTO, înţelegere pentru utilizarea produsului ELEMENTO realizat şi valorificat de către DUCONT SERVICE SRL, produs care include PLATFORMA ONLINE şi de asemenea mai poate include materiale tipărite şi documentaţie online sau electronică, toate acestea fiind protejate de legile dreptului de autor din Republica Moldova şi de tratatele internaţionale. Copiind sau utilizând în orice mod ELEMENTO, sunteţi de acord să respectaţi condiţiile acestei înţelegeri.

1. DREPTURI DE AUTOR

ELEMENTO este protejat de convenţiile internaţionale și de legislaţia Republica Moldova referitoare la dreptul de autor, precum și de prevederile comerciale internaţionale.

2. LICENŢA

ELEMENTO este protejat de legile copyright-ului și de tratatele internaţionale asupra copyright- ului, ca și de alte legi și tratate asupra proprietăţii intelectuale. ELEMENTO este licenţiat, nu vândut. Preţul pentru licenţă ELEMENTO este afişat pe website-ul: www.elemento.md sau la distribuitorii autorizaţi ai furnizorului. Valabilitatea licenţei ELEMENTO este condiţionată de plata taxei de utilizare, în cazul neplăţii acestei taxe (si implicit a încălcării acestui acord) licenţă ELEMENTO devine invalida iar PROGRAMUL/ACCESUL ONLINE va trece în regim de vizualizare (fără drept de adăugări și modificări a operațiunilor). Beneficiarul poate cere reactivarea licenţei, dar prin aceasta înţelege și acceptă plata taxei de utilizare.

3. ACORDAREA LICENŢEI

Prin prezenta DUCONT SERVICE SRL va acorda dumneavoastră şi numai dumneavoastră următoarea licență ne-exclusivă pentru utilizarea ELEMENTO: PLATFORMA ONLINE. Care include:

4. DURATA

Prezentul acord de licenţă intră în vigoare de la data creării unui cont de utilizator ELEMENTO şi durează până la data când acordul va fi reziliat sau când DUCONT SERVICE SRL nu va mai avea drepturi asupra programului ELEMENTO. Rezilierea se face din partea dumneavoastră prin neachitarea abonamentului, respectiv se blochează contul pîna la achitarea abonamentului. Orice încălcare din partea dumneavoastră a prevederilor acestui Acord de Licenţă va îndreptăţi DUCONT SERVICE SRL să suspende sau după caz să rezilieze în mod automat prezenta licenţă fără notificare prealabilă. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt, iar datele sale vor fi șterse în mod automat în termen de 1(un) an.

5. GARANŢIE LIMITATĂ

Programul (PLATFORMA ONLINE, APLICAŢIA, DOCUMENTAŢIA SCRISĂ) este furnizat ca atare şi fără nici o garanţie. DUCONT SERVICE SRL nu asigură, garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru funcţionarea şi efectele folosirii programului, platformei online. DUCONT SERVICE SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru licenţele altor programe pe care dumneavoastră le folosiţi. DUCONT SERVICE SRL nu garantează ca ELEMENTO va funcţiona continuu fără erori sau că erorile vor fi corectate. Totodată DUCONT SERVICE SRL nu garantează că ELEMENTO va îndeplini cerinţele dumneavoastră. Dumneavoastră sunteţi pe deplin răspunzător pentru modul în care utilizaţi şi pentru datele pe care introduceţi. DUCONT SERVICE SRL nu va putea în nici un caz să fie răspunzător pentru nici un fel de daune, inclusiv pierderi de date, daune accidentale sau daune indirecte, decurgând din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a programului, din incapacitatea de a folosi programul sau documentaţia, sau din modul în care folosiţi programul sau documentaţia.

6. SUPORT

Programul este furnizat ca atare. Acest Acord de Licenţă nu conferă utilizatorului dreptul de a pretinde nici un fel de facilităţi/servicii suplimentare, incluzând, dar fără a se limita la: asistenţă tehnică, întreţinere și actualizare. Nici o informaţie, lămurire sau sfat acordat oral sau în scris de către DUCONT SERVICE SRL, distribuitorii săi, agenţii sau salariaţii săi nu constituie obiectul unei garanţii.

7. RAMBURSAREA PAGUBELOR

DUCONT SERVICE SRL nu va putea în nici un caz să fie răspunzătoare pentru nici un fel de daune, inclusiv pierderi de date, daune accidentale sau daune indirecte, decurgând din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a programului, din incapacitatea de a folosi programul sau documentaţia, sau din modul în care folosiţi programul sau documentaţia, chiar dacă DUCONT SERVICE SRL a fost prevenită de eventualitatea unor astfel de daune.

8. UTILIZAREA PROGRAMULUI

Prin prezentul acord de licenţă, DUCONT SERVICE SRL vă acorda dumneavoastră şi numai dumneavoastră licenţă ne-exclusivă pentru utilizarea produsului ELEMENTO. Puteţi utiliza în scopul evaluării şi/sau exploatării acestora. Programul nu poate fi transferat, vândut, cedat, sub-licenţiat, sau indiferent prin ce mijloace, pus la dispoziţia unei alte părţi, fără a avea, în prealabil, acordul scris al DUCONT SERVICE SRL. Modul în care utilizaţi acest program trebuie să fie conform cu prevederile acestui Acord de Licenţă.

9. RESRTRICŢII

Programul nu poate fi copiat, parţial sau în totalitate. Orice altă copiere totală sau parţială a programului este interzisă în mod expres. Nu aveţi dreptul să decompilaţi, să dezasamblaţi, să înlăturaţi protecţiile, să copiaţi, să transferaţi, acest program sau să încercaţi să-i reconstruiţi codul sursă. Este interzisă adaptarea sau modificarea, integrală sau parţială a programului. Nu aveţi dreptul să puneţi la dispoziţia unor terţe părţi informaţii referitoare la orice tip de teste la care a fost supus programul, fără acordul scris, prealabil al DUCONT SERVICE SRL.

DUCONT SERVICE SRL îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul la contul de utilizator în următoarele cazuri:

10. CLAUZE FINALE

PRODUSUL A FOST PROIECTAT PENTRU UN SCOP ANUME ȘI A FOST LIVRAT IN SISTEM "ASA CUM ESTE". DUCONT SERVICE SRL NEAGĂ ORICE ALTĂ GARANȚIE, CONDIȚII SAU REPREZENTANȚĂ, ÎN MOD EXPESS, IMPLICAT SAU STATUTAR, INCLUZAND CELE CU REFERIRE LA COMERCIALIZAREA, SETARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, ACURATETE SAU NECOMPLETAREA REZULTATELOR, CONFORMIATE CU DESCRIERE ȘI NEINCALCARE. PRIN FOLOSIREA ACESTUI SOFTWARE DUMNEAVOASTRĂ PUTEȚI SĂ VIOLAȚI DREPTURI DE AUTOR ȘI SĂ FIȚI SUBIECTUL UNEI PLĂȚI DE DAUNE INTERESE. DACĂ NU SUNTEȚI SIGUR DE DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ, AR TREBUI SĂ CONTACTAȚI REPREZENTANTUL DUMNEAVOASTRĂ LEGAL PENTRU CONSULTANȚĂ. DUMNEAVOASTRĂ VĂ ASUMAȚI RESPONSABILITATE PLINĂ DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL ȘI PENTRU UTILIZAREA ELEMENTO.

DUCONT SERVICE SRL menţine dreptul de a schimba specificaţiile sau conţinutul fără notificare prealabila. Folosirea acestui produs este subiectul pentru acceptarea Acordului de Licenţa a Utilizatorului Final în momentul CREĂRII UNUI UTILIZATOR. PENTRU ACORDUL ACTUALIZAT (DACĂ EXISTĂ) VA RUGĂM SĂ VIZITAȚI PAGINA www.elemento.md

Daca aveţi orice întrebare referitor la acest Acord, vă rugăm să ne contactaţi.

Acest Acord de Licenţă este reglementat de legislaţia Republicii Moldova. Dacă oricare dintre prevederile acestui Acord de Licenţă s-ar dovedi ilegală, nulă sau, pentru oricare motiv, inaplicabilă, atunci nu vor fi afectate validitatea sau aplicarea celorlalte prevederi ale sale. Prezentul Acord de Licenţă constituie formula completă a acordului dintre DUCONT SERVICE SRL şi dumneavoastră şi înlocuieşte şi anulează orice propunere sau comunicări prealabile, scrise sau orale, referitoare la conţinutul acestui Acord de Licenţă. Preturile, costurile şi taxele pentru utilizarea ELEMENTO pot fi modificate fără ca dumneavoastră să fiţi informat.

DUCONT SERVICE SRL nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.

Scroll to top button