(022) 00 22 44

Politica noastră de confidențialitate pentru arenda software-ul de contabilitate ELEMENTO este concepută pentru a proteja informațiile personale și financiare ale clienților noștri. Înțelegem importanța confidențialității și luăm măsuri stricte pentru a proteja informațiile clienților noștri împotriva accesului neautorizat și utilizării inadecvate.

Ce informații colectăm?

În vederea furnizării serviciului nostru de arendă a software-ului de contabilitate ELEMENTO, colectăm informații personale și financiare de la clienții noștri, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, datele de identificare fiscală și informațiile financiare necesare pentru a efectua serviciile de contabilitate, precum tranzacțiile și soldurile conturilor.

Cum utilizăm informațiile colectate?

Informațiile colectate sunt utilizate în vederea furnizării serviciului nostru de arendă a software-ului de contabilitate și pentru a vă contacta în legătură cu întrebări, solicitări sau notificări legate de serviciul nostru.

Cu cine împărtășim informațiile colectate?

Nu împărtășim informațiile colectate cu terțe părți, cu excepția cazurilor în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau în cazul în care este necesar pentru a furniza serviciul nostru de arendă a software-ului de contabilitate.

Cum protejăm informațiile colectate?

Folosim măsuri de securitate tehnice și fizice pentru a proteja informațiile colectate împotriva accesului neautorizat, modificării sau distrugerii. De asemenea, restricționăm accesul la informațiile clienților noștri numai la angajații noștri care au nevoie de acestea pentru a furniza serviciul nostru de arendă a software-ului de contabilitate.

Cum puteți accesa și controla informațiile dvs. personale?

Clienții noștri pot accesa și modifica informațiile lor personale prin intermediul contului lor creat pentru arendarea software-ului de contabilitate sau prin contactarea echipei noastre de suport.

Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate din când în când, iar orice modificare va fi publicată pe site-ul nostru web. Clienții noștri vor fi notificați cu privire la orice modificări semnificative ale acestei politici prin intermediul e-mailului sau al software-ului de arendă a software-ului de contabilitate.

Scroll to top button