Evidență contabilă

Evidența contabilă este unul dintre serviciile de bază oferite de către echipa Ducont și constă în preluarea și prelucrarea documentelor întreprinderii Dumneavoastră, obținând evidențele impuse de legislație. Evidența contabilă oferită de echipa noastră va reflecta operațiunile și procesele de ordin financiar, totodată respectând legislația.

Etapele de lucru în procesul de evidență contabilă

 

 1. Transmiterea documentelor. Plata impozitelor.

Singură sarcină a Dumneavoastră este de a preda către Ducont documentele şi a vă asigura de achitarea impozitelor în timp util, fapt de care vă vom informa noi.

 

  2. Prelucrarea documentelor

Experții noștri se vor ocupa de toate documentele. Puteți viziona rezultatele pe pagina Dumneavoastră personală. Documentele vor fi sortate și introduse în baza de date pe care o puteţi accesa în orice moment pentru a vă asigura de corectitudinea procedurilor. În orice moment puteți opera cu ușurință cu datele şi informaţiile din arhivele existente.

 

  3. Monitorizare și informare. Sunteți mereu la curent de înregistrarea acestora:

 • Debitorii Dvs.
 • Datoriile către contractori
 • Veniturile și cheltuielile
 • Lista de documente necesare pentru noile operări de contabilitate
 • Datorii către stat (taxe) etc.

 

  4. Raportarea

 • Vă asigurăm realizarea rapoartelor în timp util, într-o manieră eficientă.
 • Echipa noastră va trimite rapoartele la destinatari: Fondul de asigurări sociale, Departamentul de Statistică etc.

 

  5. Arhivarea și păstrarea

Vă asigurăm păstrarea datelor în format electronic și garantăm predarea documentelor contabile la închiderea perioadei de raportare. Cu Ducont, datele contabile ale companiei D-stră vor fi în siguranță și vor rămâne confidențiale.

Ducont este cea mai bună opțiune pentru întreprinderea pe care o dețineți!

Care este cadrul legislativ după care se conformează evidența contabilă?

Documentul de bază care reglementează activitatea contabilă este Legea Contabilitații, Nr. 113 din 2007, intrată în vigoare în 2008. Această lege impune câteva criterii obligatorii, de care ține sistemul contabil și evidența contabilă conformată acesteia. Deoarece evidența contabilă trebuie ținută exact și după regulile impuse de lege, echipa Ducont vine cu soluții profesioniste, care vă vor asigura modul corect al acestui proces.

Operațiunile de bază în evidența contabilă:

 • Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare și cu principiile contabilității
 • Evidența analitică și sintetică – clienți, furnizori
 • Evidența mijloacelor fixe, calculul uzurii
 • Elaborarea balanței de verificare lunară
 • Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele cerute de legislația în vigoare
 • Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare
 • Întocmirea verificarea și certificarea bilanțului contabil

Echipa Ducont are o experiență vastă în domeniul contabilității și vine cu soluții de organizare cât mai eficientă a departamentului financiar-contabil. Serviciul de evidență contabilă oferit de Ducont se adresează întreprinzătorilor care nu au cunoștințe în domeniul legislativ sau doresc să eficientizare operațiunile economico-financiare. Cu această opțiune, toate documentele intrate și ieșite din întreprindere vor fi prelucrate operativ. Contabilitatea nu va mai fi un stres pentru Dumneavoastră!